Privacyverklaring en disclaimer

Privacyverklaring VisumsEgypte.nl

VisumsEgypte.nl gaat serieus om met de privacy van haar klanten en bezoekers. Er worden geen gegevens verzameld anders dan via Google Analytics en het invulveld waar gebruikers hun e-mailadres kunnen achterlaten voor een herinnering om de visumaanvraag niet te vergeten. Google Analytics wordt enkel gebruikt om inzicht te krijgen in de bezoekersstromen, deze gegevens worden opgeslagen zonder herleidbaar te zijn naar een persoon. Ingevulde e-mailadressen worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan een enkele herinneringsmail en niet doorgegeven of doorverkocht aan derde partijen. E-mailadressen worden niet opgeslagen.

Disclaimer VisumsEgypte.nl

Onze medewerkers hebben zich ingespannen actuele en correcte informatie over het visum voor Egypte op deze site te vermelden. Desondanks kan het gebeuren dat er door een menselijke fout een onjuistheid in een van de teksten op deze site is geslopen. VisumsEgypte.nl kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de gevolgen van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in de informatie die op deze website wordt aangeboden. Dit is een commerciƫle website, die geen deel uitmaakt van de Egyptische overheid.